HİZMETLERİMİZ - İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Tarih 14 Ocak 2016
  • Yardımcı
  • sağlık
  • personeli
  • hizmetleri

Yardımcı Sağlık Personeli Hizmetleri

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş / periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde İşyeri Hekimi ile birlikte çalışmak
  • Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak