HİZMETLERİMİZ - Sağlık Taramaları ve Periyodik Ölçümler

Tarih 14 Ocak 2016
 • Ortam
 • Ölçümleri
 • Periyodik
 • Kontroller

Sağlık Taramaları

 • İşe giriş periyodik muayene raporu
 • Akciğer Grafisi(35*35)
 • Solunum Fonksiyon Testi
 • Odyometri
 • Portör Muayenesi
 • HBs Ag(Sarılık Taraması)
 • Anti HBs
 • Tam Kan (18 Parametre)
 • Tam İdrar Tahlili
 • İdrarda Kurşun, Fenol, Hippürik Asit Testleri
 • Kanda Kurşun
 • Kan Grubu
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • HCV
 • HIV Testi
 • EKG
 • Koruyucu Aşılar
 • Göz Muayenesi (Bilgisayarlı) vb.