HİZMETLERİMİZ - Risk Değerlendirmesi

Tarih 14 Ocak 2016
 • Risk
 • Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi

 • İşyerlerinin yapısal niteliklerine uygun risk analizlerinin hazırlanması
 • Risk Önleme Sistemlerinin ve Prosedürlerinin Hazırlanması
 • Risklerden Korunma Sistemlerinin Oluşturulması
 • Kişisel Koruyucu Donanım standartlarının hazırlanması
 • Kişisel Koruyucu Kullanma talimatlarının hazırlanması
 • Periyodik Ölçme Planlarının Oluşturulması ve İzlenmesi
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması
 • Patlamadan Korunma Dokümanının hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitaplarının hazırlanması
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması,takibi ve düzeltici faaliyet planlamasının yapılması,
 • Kaza & Olay önleme ve araştırma sisteminin kurulması,
 • Yönetici ve Çalışan Eğitimleri ile eğitimlerin sertifikalandırılması
 • İç Yönetmelik Hazırlanması (İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetlerine ilişkin İç Yönetmelik hazırlanması)