HİZMETLERİMİZ - Ortam Ölçümleri ve Periyodik Kontroller

Tarih 14 Ocak 2016
 • Ortam
 • Ölçümleri
 • Periyodik
 • Kontroller

İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyerlerinin yapısal niteliklerine uygun ortam ölçüm ve değerlendirmeleri yapılarak, yasal değerler dışında çıkan sonuçlara gerekli önlem ve tedbirler aldırılır.

 • Toz ölçümü (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Gürültü ölçümü (Kişisel maruziyet ve işyeri ortamı)
 • Kişisel titreşim maruziyeti
 • Havadaki kurşun konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki sülfürik asit konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki amonyak konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki formaldehit konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki benzen konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki toluen konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki ksilen konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki hekzan konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Havadaki civa konsantrasyonu (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Toz içerisindeki serbest silis analizi (Kişisel ve işyeri ortamı)
 • Renk karşılaştırma metodu ile gaz ve buhar konsantrasyonu
 • Aydınlatma
 • Termal konfor
 • Manyetik alan ölçümleri
 • Radyasyon ölçümleri
 • Asbest ölçüm ve numune alma işlemleri