KANUNLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği İle ilgili kanunlar

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

1593 Sayılı UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU