HİZMETLERİMİZ - İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Tarih 14 Ocak 2016
 • işyeri
 • hekimliği
 • ve
 • sağlığı
 • hizmetleri

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma ve kişisel koruyucu donanım konusunda tavsiyede bulunmak
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak, koruyucu sağlık muayeneleri yapmak
 • Gece postaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak
 • Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
 • İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu, hijyen ve ergonomi alanlarında eğitim vermek
 • İşyeri yöneticilerine, İş sağlığı ve Güvenliği kurulu üyelerine, çalışanlara sağlık konularında eğitim vermek ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki ilgili birimlerle işbirliği sağlamak