HİZMETLERİMİZ - İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Tarih 14 Ocak 2016
 • güvenliği
 • hizmetleri
 • ve
 • uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri

 • İşyerinin yapısına uygun iç yönetmelik hazırlamak, amaç ve hedefler belirleyip gerekli prosedürleri hazırlamak
 • İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu oluşturup, kurul toplantılarına katılarak kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek
 • Acil Durum Planı ve Acil Durum Organizasyonunun takibinin yapılması
 • Risk Analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması
 • DÖF (Düzeltici Önleyici Faaliyetler) listesi çıkarılarak düzeltici faaliyetler yapılması
 • Acil Durum Ekipleri oluşturulması ve görevlerinin belirlenmesi
 • Yıllık Eğitim Planları çıkarılarak gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Yıllık Çalışma Planlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Yıllık Değerlendirme raporlarının hazırlanması
 • Çalışma Talimatları ve Makine Kullanım ve Bakım Talimatlarının hazırlanması
 • İç Denetimlerin yapılması
 • Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatlarının yapılması