HİZMETLERİMİZ - Acil Durum Eylem Planı

Tarih 14 Ocak 2016
 • Acil
 • Durum
 • Eylem
 • Planı

Acil Durum Eylem Planı

 • Acil Durum Sisteminin Kurulması,
 • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi
 • Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı gerçekleştirilmesi
 • Tatbikat Raporlarının Oluşturulması
 • İş izin sistemlerinin oluşturulması
 • Kilitleme-etiketleme Sisteminin kurulması
 • Ramak kala durumlarının belirlenmesi ve önlem alınması